QUIROMASSSATGE

QUIROMASSATGE BCN
DEPARTAMENT DE TERÀPIES MANUALS

Gabinet de Psicologia i Salut de Montse Valls
C. Lepant, 328 2on1a - 08025 Barcelona
Tel.: 934 460 927 - Visites en hores concertades

FACEBOOK
 
 
Inici El Gabinet Sobre Nosaltres On Som Contacte   ESPAÑOL CATALÀ ENGLISH FRANÇAIS
 
 
 

RESPOSTES A PREGUNTES FREQÜENTS

 
     
 

RESPOSTES A PREGUNTES FREQÜENTS

 
     
 

ÍNDEX GENERAL

QUIROMASSATGE | MEGABRAIN | CURSOS I SEMINARIS |

 

QUIROMASSATGEQUIROMASSATGE

 1. Per què amés de psicologia ofereixen quiromassatge?

 2. Per a què pot ser útil el quiromassatge?

 3. Hi ha garanties d'eficàcia?

1) - Per què amés de psicologia ofereixen quiromassatge?
El quiromassatge ofereix per si sol, una amplia gamma de possibilitats per tractar un sense fi de dolors musculars i ossis, així com per millorar la circulació de la sang, però sobretot, és un complement ideal per tractaments de l’estrès, la depressió i l’ansietat. Aquests trastorns, tendeixen a produir contractures musculars amb el consegüent dolor. Per altra part, és freqüent, que un dolor muscular agut i continu, condueixi a l’estrès o a l’ansietat. Per això, dins la nostra voluntat d’oferir solucions als trastorns psicològics, hem trobat oportú ampliar la nostra oferta amb el quiromassatge, per aquells que vulguin utilitzar aquest servei.

Anar a menú quiromassatge

2) - Per a què pot ser útil el quiromassatge?
Encara que les utilitats del quiromassatge són moltes, a manera de resum indiquem a continuació els seus efectes més importants:

Fonamentalment, amb el massatge, podem aconseguir efectes "mecànics", que són els produïts per mitjà del contacte manual i els efectes "psicològics o mentals".

EFECTES MECÀNICS
Dins dels efectes mecànics, podem distingir-ne de dos tips:

 • Efecte local, que és el produït sobre la zona dolorida o tractada.

 • Efecte reflex, que és el que es produeix en una zona distant a la tractada. Per exemple quan actuem sobre les vèrtebres lumbars, produirem un efecte sobre la zona intestinal, que ajudarà en casos d’estrenyiment.

Els efectes del massatge, actuen també a:

 • La circulació de la sang

 • La circulació limfàtica

 • El sistema nerviós.

 • El teixit muscular.

 • El teixit adipós.

 • El teixit ossi.

 • Els orgues.

 • La pell.

 • La ment (efecte psicològic)

EFECTES SOBRE LA CIRCULACIÓ DE LA SANG
Augmenta el flux sanguini a la zona tractada i a les zones relacionades amb ella, afavorint així mateix el retorn venós al cor, no hem d’oblidar, que amés, amb el massatge, s’ajudarà que la sang distribueixi amb major facilitat l’oxigen cap aquells orgues o teixits, que ho precisin, aconseguint d’aquesta manera la millor regeneració dels mateixos.
Millora també l’alliberament d’histamina, endorfines, etc. Els efectes del massatge, es fan també notables a la circulació arterial, una mostra evident, és el to rosat que adquireix la zona tractada, desprès d’algunes sessions i la milloria, que experimenta el pacient.

EFECTES SOBRE LA CIRCULACIÓ LIMFÀTICA
Actuant sobre la pell d’una zona determinada, incidim en els vasos limfàtics, que es troben a una zona interna, millorant d’aquesta manera la seva funció específica.

EFECTES SOBRE EL SISTEMA NERVIÓS
L’efecte del massatge, és polivalent, de manera que pot ésser estimulant, quan actua sobre nervis motors o relaxant i sedant fent-ho sobre nervis sensitius, encara que excepcionalment, en alguns casos, pot no complir-se aquesta regla.

EFECTES SOBRE EL TEIXIT MUSCULAR
Mitjançant l’augment de la vascularització, que aconsegueix el massatge, el muscle, trobarà amb més facilitat els nutrients, que precisa, ajudant així mateix a l’eliminació de toxines i productes de desfeta.
Amb el massatge, s’eviten també les contractures produïdes per manca del reg sanguini adequat i les relacionades amb elles, afavorint al mateix temps el retorn venós al cor, no hem d’oblidar, que amés amb el massatge, s’ajudarà que la sang, distribueixi amb major facilitat l’oxigen, cap aquells orgues o teixits que el precisin, aconseguint així la millor regeneració d’aquests.
Millora també l’alliberament d’histamina, endorfines, etc. Els efectes del massatge, és fan també notables a la circulació arterial, una mostra evident, és el to rosat que adquireix la pell a les zones tractades, desprès d’algunes sessions i la milloria que experimenta el pacient.

EFECTES SOBRE EL TEIXIT ADIPÓS
Quan el massatge, va acompanyat d’una dieta adequada i/o exercici, ajuda a dissoldre amb facilitat aquelles bosses o dipòsits de greix localitzats.

EFECTES SOBRE EL TEIXIT OSSI
Encara que el massatge, no actua sobre el propi os, per ser el teixit ossi un element viu en contínua renovació, l’activació de la circulació de la sang, accelera els processos de regeneració i millorament dels ossos, en casos de fractures, per exemple.

EFECTES SOBRE ELS ORGUES
Els orgues buits, com per exemple l’estòmac o els budells, són els més beneficiats pels efectes del massatge, ja que l’estructura que tenen posseeix fibres musculars.
Sobre la resta d’orgues no buits, haurem d’actuar de manera reflexa.

EFECTES SOBRE LA PELL
El massatge allibera a la pell de desfetes i cèl·lules mortes, que es troben en ella, en forma d’escames.
Estimulant la circulació de fluids com sang i limfa, activa la nutrició i multiplicació cel·lular, contribuint sense dubte a retardar l’envelliment de la pell.

EFECTES PSICOLÒGICS DEL MASSATGE
De tots és conegut, que l’efecte relaxant del massatge, estimula la receptibilitat del pacient, per això s’haurà de cuidar molt l’ambientació, o sigui tenir la llum atenuada, la temperatura agradable, una música relaxant, l’habitació haurà d’estar neta i lliure de sorolls i estridències. En un ambient així, resultarà més senzill obtenir la confiança del pacient i no podem oblidar que unes paraules de comprensió dites al moment adequat, poden tenir tant o més efecte que un tractament complet.

Anar a menú quiromassatge

3) - Hi ha garanties d'eficàcia?
Els resultats obtinguts amb el quiromassatge, són altament beneficiosos, però determinar l'eficàcia i permanència dels resultats, solament resulta possible desprès de valorar el funcionament obtingut de la primera sessió.

Anar a menú quiromassatge

DALT. MENÚ GENERAL

PRODUCTES MEGABRAINMEGABRAIN

 1. Per què ofereixen entrenadors mentals Megabrain?

 2. Són útils els entrenadors mentals?

 3. Poden suplir al psicòleg?

1) - Per què ofereixen entrenadors mentals Megabrain?
A la societat actual, tots som conscients que es viu acceleradament. Això porta com a consequència, una pèrdua de la capacitat per relaxar-se. La relaxació, és bàsica per assolir molts objectius. Els entrenadors mentals, ajuden a aconsseguir aquest estat mental idoni.
Conscients d’aquesta necessitat, el nostre gabinet ha estudiat l’oferta existent en el mercat d’aquests aparells i ha pensat que els entrenadors mentals Megabrain, són els que ofereixen una millor relació qualitat-preu.

Anar a menú Megabrain

2) - Són útils els entrenadors mentals?
Sí, en el seu ús adequat i sent conscients del seu veritable abast.

Anar a menú Megabrain

3) - Poden suplir al psicòleg?
No. Quan existeix un trastorn psicològic hi ha que acudir a un professional competent.

Anar a menú Megabrain

DALT. MENÚ GENERAL

CURSOS I SEMINARISCURSOS I SEMINARIS

 1. Els cursos i seminaris que ofereixen, ¿capaciten per treballar professionalment?

 2. La titulació dels cursos i seminaris, ¿és oficial?

1) - Els cursos i seminaris que ofereixen, capaciten per treballar professionalment?
El contingut dels nostres cursos i seminaris, proporciona la formació necessària per l’ús especificat, però en cap cas supleix la titulació oficial, que capacita per exercir determinades professions.
A manera d’exemple, el nostre curs de psicologia, dona la base necessària a qualsevol persona que per la seva professió, precisi conèixer amb facilitat el perfil psicològic dels seus interlocutors o per saber quina estratègia en el tracte pot donar millors resultats, però en cap cas el capacita per treballar de psicòleg, donat que aquesta professió solament es pot exercir si es disposa del corresponent títol universitari i la posterior col·legiació professional.

Anar a menú cursos i seminaris

2) - La titulació dels cursos i seminaris, ¿és oficial?
Donat que els nostres cursos i seminaris, pertanyen a l'apartat d'ensenyaments no reglats, no posseeixen titulació oficial no tenint per tant, validesa acadèmica, encara que solen ser valorats a l'àmbit professional per part de moltes empreses.

Anar a menú cursos i seminaris

DALT. MENÚ GENERAL 

 
     
 

QUIROMASSATGE BCN


 Gabinet de Psicologia i Salut de Montse Valls Giner
Powered by
Monvall.com